Acupunctuur in het kort

Acupunctuur naaldje in hand

In de acupunctuur gaan we er van uit dat alles om ons heen bestaat uit twee tegenpolen. Deze tegenpolen noemen we yin (bijvoorbeeld nacht, koud) en yang (bijvoorbeeld dag, warm). Zoals de dag en de nacht steeds ritmisch in elkaar overgaan en elkaar beïnvloeden, zo doen yin en yang dat op vergelijkbare wijze. Deze twee tegengestelde energieën stromen door ons lichaam via energiebanen of meridianen.

Naast het principe van yin en yang wordt in de acupunctuur ook gebruik gemaakt van de vijf elementencyclus. De vijf elementen zijn hout, vuur, aarde, metaal en water. Hoe wij functioneren in relatie tot onze omgeving staat onder invloed van deze vijf elementencyclus.

Als er in ons lichaam een verstoring van de energiebalans optreedt kan dat zich uiten in een breed scala van klachten. In de acupunctuur wordt gebruik gemaakt van dunne naaldjes waarmee door de huid wordt geprikt om zo de energiebalans te herstellen. Ook kan er met bijvoetskruid (moxa) worden gewerkt.

Behandeling

De eerste behandeling bestaat uit een intakegesprek. In dit gesprek komen allerlei zaken aan bod die ogenschijnlijk niets met uw klacht te maken hebben. Zo vraag ik bijvoorbeeld naar uw eetpatroon of naar uw slaappatroon. Tot slot bekijk ik uw tong en voel ik uw pols. Uit dit alles zal een diagnose naar voren komen waarop ik een behandelingplan kan instellen. Mijn bevindingen bespreek ik met u.

Bijvoetskruid voor acupunctuur

Tijdens de volgende sessies wordt er daadwerkelijk geprikt. Terwijl u ontspannen ligt, doen de dunne naaldjes intussen hun werk. Na ongeveer 4 tot 6 sessie volgt een tussentijdse evaluatie over de behandelfrequentie en de behandelduur. In acute situaties volstaan soms 1 á 2 sessies.

Aandoeningen

Voor de te behandelen klachten maak ik gebruik van de indicatielijst van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.

Verzekering

Omdat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVA vergoeden de meeste zorgverzekeraars (een deel) van de behandeling. Het is raadzaam om vooraf uw polisvoorwaarden na te kijken, of om zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren.